اعلانات سایت

اطلاعیه شماره 1

 
عکس مدیر کاربر
اطلاعیه شماره 1
از مدیر کاربر در شنبه، 13 آبان 1396، 9:23 صبح
 

ارائه ی دوره های عمومی و تخصصی برروی سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان